Greiðsluaðlögun

Samkvæmt lögum nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga eru tilteknar stjórnvaldsákvarðanir umboðsmanns skuldara og umsjónarmanna með greiðsluaðlögunarumleitunum kæranlegar til úrskurðarnefndar velferðarmála.

Stjórnsýslukæra um niðurfellingu greiðsluaðlögunumleitana frestar réttaráhrifum ákvörðunar þar til niðurstaða úrskurðarnefndar liggur fyrir. Stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar skipaðs umsjónarmanns um að mæla gegn því að nauðasamningur eða greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafana komist  frestar réttaráhrifum ákvörðunar þar til úrskurðarnefndin hefur tekið afstöðu til kærunnar. Staðfesti úrskurðarnefndin ákvörðun umboðsmanns skuldara eða skipaðs umsjónarmanns lýkur greiðsluaðlögunarumleitunum þá þegar.

Kærufrestur vegna stjórnvaldsákvarðana umboðsmanns skuldara og umsjónarmanna á grundvelli framangreindra laga er tvær vikur frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun.